Prace budowlane zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy

Prace budowlane są przeprowadzane praktycznie na każdym kroku - w pobliskim biurze, w sąsiednim sklepie, a nawet i na działce obok Twojego domu. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że rozpoczęcie jakichkolwiek czynności wymaga zarówno uzyskania niezbędnych zezwoleń, jak i spełnienia licznych wymogów. Jednym z nich jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Czym są, jakie akty prawne je regulują oraz jakie konsekwencje ponoszą pracownicy i pracodawcy w przypadku ich złamania?

Bezpieczeństwo i higiena pracy w teorii

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, nazywane krócej BHP, to przepisy stworzone z myślą o zapewnieniu prawidłowych i ergonomicznych warunków wykonywanych robót, w tym także prac budowlanych. Ich głównym celem jest przede wszystkim zadbanie o zdrowie i życie wszystkich osób, które biorą udział w danym projekcie, a tym samym zminimalizowanie ryzyka wystąpienia jakichkolwiek zagrożeń. Co istotne, zasady BHP odnoszą się nie tylko do miejsc, w których zatrudnienie jest obciążone wysokim niebezpieczeństwem doznania uszczerbku na zdrowiu, lecz także w biurach czy urzędach.

Prace budowlane niezgodne z BHP - zaniechanie ze strony pracownika

Aby uniknąć złamania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, i tym samym uchronić się od poważnych konsekwencji, zachęcamy do zapoznania się z aktami prawnymi wymienionymi poniżej. Jednak co w przypadku, gdy w trakcie prac budowlanych nie są przestrzegane zasady BHP? W takich sytuacjach odpowiedzialni są za to nie tylko sami pracownicy, lecz także ich przełożeni i pracodawcy. Robotnicy mają odgórnie narzucony porządek wykonywania czynności i są zobowiązani go przestrzegać. Niedopuszczalne jest spożywanie alkoholu na terenie placu budowy, przebywanie na nim bez kasku, wcześniejsze jego opuszczenie czy nawet wpuszczanie osób trzecich, które nie są członkami ekipy pracowniczej. Konsekwencje w przypadku złamania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obejmują upomnienie, naganę czy też karę pieniężną i są one ustalane indywidualnie.

Czy pracodawca jest odpowiedzialny za złamanie zasad BHP w trakcie prac budowlanych?

Wiele osób błędnie sądzi, że konsekwencje związane ze złamaniem zasad BHP dotyczą wyłącznie pracowników. Niestety, ale i pracodawcy mogą zostać ukarani naganą, karą pieniężną, a w szczególnych przypadkach zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Kiedy im to grozi? Przede wszystkim w sytuacji, gdy nie zapewnią robotnikom odpowiednich warunków w trakcie prac budowlanych, co z kolei może odbić się negatywnie na ich życiu lub zdrowiu.

Przepisy prawne regulujące przeprowadzanie prac budowlanych

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów dotyczących przepisów regulujących prace budowlane przeprowadzane w dowolnych warunkach, zachęcamy do sięgnięcia po takie akty prawne jak ustawa Prawo budowlane i o wyrobach budowlanych, a także rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szukasz zespołu specjalistów, którzy prowadzą prace budowlane nie tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP, lecz także efektywnie i z najwyższym profesjonalizmem? Skontaktuj się z nami! W Accordi specjalizujemy się między innymi w pracach wyburzeniowo-demontażowych oraz zapewniamy kompleksową pomoc z zakresu usług, montażu i dostawy materiałów, wśród których nie zabraknie oświetlenia, wyposażenia toalet, okładzin ściennych i sufitowych czy witryn szklanych. Ponadto przeprowadzamy prace instalacyjne, stolarskie i projektowe. Zapraszamy do poznania szczegółów naszej oferty znajdujących się w zakładce Nasze usługi oraz przejrzenia dostępnego na stronie internetowej portfolio.

Click to unlock the map
Accordi