•    Pełna koordynacja procesu budowlanego na każdym etapie realizacji przed, w trakcie i po zakończeniu prac

•    Kontrola kosztów i jakości

•    Nadzór techniczny i terminowy

•    Koordynacja zamówień i dostaw

•    Koordynacja firm zewnętrznych (np. budynkowych)

•    Alternatywne rozwiązania optymalizujące koszty

 

Click to unlock the map
Accordi