Inne

  • Space plany,
  • Projekty wykonawcze/powykonawcze architektury oraz instalacji w tym również dokumentacja na potrzeby Certyfikacji LEED
  • Inwentaryzacje powierzchni,
  • Odtwarzanie dokumentacji budynkowej;
  • Opracowywanie księgi standardu budynku / Najemcy
Click to unlock the map
Accordi