• space plany,
  • projekty wykonawcze/powykonawcze architektury oraz instalacji w tym również dokumentacja na potrzeby Certyfikacji LEED
  • inwentaryzacje powierzchni,
  • odtwarzanie dokumentacji budynkowej;
  • Opracowywanie księgi standardu budynku / Najemcy
Click to unlock the map
Accordi